Advies en interim VTH

Eduke heeft zeer veel kennis en ervaring op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Wij ondersteunen onder andere gemeenten op de volgende terreinen:

ADVIES:

 • Beleidsvisies.
 • Beleids- en uitvoeringsprogramma’s.
 • Handhaving- en toezichtstrategieën.

INTERIM

 • Management teams en afdelingen op het gebied van VTH.
 • Beleidsadviseurs.
 • Projectmanagement.
 • Trainers.

CONSULTING

 • signaleren en analysreren van knelpunten binnen organisaties
 • medewerkertevredenheidsonderzoeken
 • advisering op basis van signalering, analyseren en eventueel nader onderzoek

Onze specialiteit voor wat betreft consulting concentreert zich rond communicatie, het oplossen van organisatieknelpunten, richtinggevende vraagstukken en medewerkerstevredenheid binnen organisaties.

Spread the message
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •